Nokia Lumia Icon RM-927


Version 1028.3539.1402.1042